ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΡΙΑΖΗ: Πιστοποίηση ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΡΙΑΖΗ: Πιστοποίηση ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

   εκετα2           

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΡΙΑΖΗ: Πιστοποίηση ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Μετά από πολύμηνη αναμονή, ολοκληρώθηκε για την Οικογένεια Ποριάζη το έργο ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ που έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο με πρωτοβουλία της Περιφέρειάς Βορείου Αιγαίου. Σε συνεργασία με κορυφαίους ερευνητικούς φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Γενικό Χημείο του Κράτους της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Ελληνικό Χώρο η ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων με καινοτόμες και αξιόπιστες επιστημονικές τεχνικές.

Σκοπός αυτού του έργου είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και η ταυτοποίηση της αυθεντικότητας τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων διατροφής αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα.

Μέσα στα τοπικά προϊόντα που εξετάστηκαν συμμετείχαν και αυτά της ‘Οικογένειας Ποριάζη’ τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως προς το είδος και την προέλευση τους, με βάση:

  • τη γενετική τους ταυτότητα –DNA
  • το ισοτοπικό αποτύπωμα και
  • το μικροβιακό τους προφίλ.

 

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα εξής δείγματα:

  • Σιτάρι Λήμνου Οικογένειας Ποριάζη
  • Σταρένιο Αλεύρι Λήμνου Οικογένειας Ποριάζη
  • Σταρένιο Παξιμάδι Ολικής Άλεσης Οικογένειας Ποριάζη
  • Σταρένιο Παξιμάδι Οικογένειας Ποριάζη
  • Τρίμμα Φρυγανιάς Οικογένειας Ποριάζη

 

Βεβαιώθηκε και πιστοποιήθηκε ότι τα προς εξέταση δείγματα περιέχουν σκληρό σιτάρι ενώ δεν περιέχουν το γονιδίωμα D και άρα ανήκουν στον είδος Triticum durum (σκληρός σίτος). Επίσης πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση της περιοχής-τόπου καλλιέργειας με την χρήση Ραδιοϊσοτόπων με τα οποία επιβεβαιώθηκε ότι ο σπόρος προέρχεται από το νησί της Λήμνου ενώ από τη σύγκριση με δείγματα από την τράπεζα γενετικού υλικού βρέθηκε ότι τα δείγματα ανήκουν στο σιτάρι της τοπικής ποικιλίας “Λήμνος”.

O αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας του Βορείου Αιγαίου. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μερίδιο του όγκου εξαγωγών της Περιφέρειας προέρχεται από τον αγροδιατροφικό τομέα.

Τον τομέα αυτό ενισχύει και η Οικογένεια Ποριάζη αφού, με όραμα και συνεχή προσπάθεια να ξανακάνει τη Λήμνο τον σιτοβολώνα του Αιγαίου, όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει τον τόπο της, τους συνεργαζόμενους αγρότες του νησιού αλλά και την τοπική οικονομία. Άλλωστε, είναι η πρώτη επιχείρηση που ασχολήθηκε επαγγελματικά, συγκεκριμένα από το 1981, με την καλλιέργεια σιτηρών και η μόνη που διατηρεί σήμερα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής και διαχείρισης αυτών.

,ποριαζη 1

Εικόνα: Η Επίσημη πιστοποίηση Αγρό-Ταυτότητας που έλαβε η Οικογένεια Ποριάζη από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Facebook Twitter Google+ Pinterest